Şeker hastalığından ameliyat olarak kurtulmak mümkün mü? Şeker hastalığı ameliyatı dünyada ve ülkemizde uygulanıyor mu? soruları, şeker hastalığı için ilaç kullanan ve insülin enjeksiyonu yapan hastaların merak ettiği sorulardır. İşte bu soruların cevabı yazımızda…

Şeker hastalığında bir tedavi yöntemi olarak ameliyat gerçekleştirilmektedir fakat bu uygulama yaygın değildir ve herkese uygulanması mümkün değildir. Şeker hastası olan kişinin özel durumuna, hastalığının boyutuna ve derecesine göre ameliyatlar gerçekleştirilmektedir ve bu ameliyat kararları sağlıksal bir zorunluluk olarak uzman hekimler tarafından verilmektedir.

Klostrofobi – A’dan Z’ye Tüm Merak Edilenler

Şeker Hastalığı Ameliyatı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 

Şeker hastalığı, tek tip bir hastalık değildir ve farklı çeşitleri bulunmaktadır. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve hamilelik şekeri gibi çeşitleri vardır. Bu hastalık tiplerinden en yaygın olanı tip 1 ve tip 2 diyabettir. Hamilelik şekeri ise, kadınlarda hamilelik döneminde ortaya çıkan, hamilelik sonrası kendiliğinden geçebilen; bazen de kalıcı olan bir hastalıktır.

Şeker hastalığı ameliyatı, hasta olan kişinin hastalığının tipi, hastanın içinde olduğu özel durum ve sahip olduğu diğer hastalıklar göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, şeker hastalığının ameliyat ile tedavisi herkese uygulanamamakta; sağlıksal bir zorunluluk durumunda gerçekleştirilmektedir.

Tip 1 diyabet, ameliyat yapılması mümkün olan bir şeker hastalığı çeşididir. Fakat bu ameliyatın yapılması için hastanın bir takım koşullar altında olması gerekir. Bu koşullar; hastanın hayati bir tehlike içinde olması, daha önce organ nakli yapılmış olması ve bağışıklık sistemini yavaşlatan ilaçlar kullanıyor olmasıdır. Çünkü şeker hastalığının ameliyat ile tedavisinde, hasta olan kişilere kadavralardan alınan pankreas içindeki beta hücrelerinin toplanıp nakil edilmesi söz konusudur. Başka bir bedenden alınan beta hücrelerinin şeker hastası olan kişiye nakil edilmesi, hastanın vücudunun başka bedenden alınan hücreleri kabul etmesi için bağışıklık sistemini düşürücü ilaçlar kullanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, her şeker hastasına nakil yani ameliyat uygulanamaz. Fakat zaten organ nakli yaptırmış ve şeker hastası olan bir kişi, zaten bağışıklık sistemini yavaşlatıcı ilaçlar kullandığı için ve şeker hastalığı ile ilgili alacağı diğer ilaçlar kendisine zarar vereceği için ameliyat gerçekleştirilir. Bu yaşamsal bir zorunluluktur ve zorunluluk olarak hastaya ameliyat yapılır.

Tip 2 diyabet de ameliyatın gerçekleştirilebildiği bir şeker hastalığı çeşididir. Bu ameliyatta, hastanın midesinden bazı dokular alınır, midenin hacmi kısıtlanır, işlevini kaybetmiş olan bağırsak ile insülin için engel teşkil etmeyen sağlıklı olan bağırsak yer değiştirilir. Bu yöntem ile şeker hastaları, ömür boyu kullanmak zorunda oldukları insülini kullanmaya devam etmezler ve hastalık ile ilgili, oral yollarla alınan ilaç ile hayatlarına devam ederler. Bu ameliyatların tercih edilmesinin sebebi; insülin ve ilaç kullanan hastaların, organ hasarına uğramasına engel olmaktır. Çünkü, şeker hastaları tarafından ömür boyu kullanılmak zorunda olan ilaçlar, organ hasarına yol açabilmektedir.

Şeker Hastalığı Ameliyatı ve Organ Naklinin Önemi

 

Tip 1 diyabet hastalarına uygulanan şeker hastalığı ameliyatı, sadece kadavralardan alınan pankreas ve beta hücreleri ile mümkün olmaktadır. Bu durum, ameliyatların gerçekleştirilmesi için bir kısıtlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ülkemizde organ bağışı oranı düşüktür ve organ bağışının yaygın olmaması nedeniyle bu ameliyatlar zor koşullar altında geçekleştirilmektedir. Bu nedenle, organ bağışına önem verilmeli ve organ bağışçısı olunmalıdır.

Meme Küçültme

Şeker Hastalığı Ameliyatı

Şeker Hastalığı Ameliyatı